You are currently viewing Minskning av antalet betalningsanmärkningar – men de ekonomiska skillnaderna har blivit större. Män i åldersgruppen 24-48 år toppar listorna.
Photo by Artem Beliaikin on Pexels.com

Minskning av antalet betalningsanmärkningar – men de ekonomiska skillnaderna har blivit större. Män i åldersgruppen 24-48 år toppar listorna.

Siffror från Creditsafe visar att coronapandemin har haft en relativt begränsad inverkan på betalningsanmärkningar i befolkningen, men de som kämpade före pandemin är nu ännu hårdare.

De senaste siffrorna om betalningsanmärkningar hos befolkningen stöder intrycket att många ar använt en ”coronaperiod” för att betala ned skulder och generellt sett få ett bättre grepp om ekonomin.

Det finns för närvarande färre personer med betalningsanmärkningar än vid samma tidpunkt 2020, och vi ser en positiv utveckling i båda kvartalen hittills 2021.

Ändå ser vi att de som hade svårt innan pandemin utbröt har det ännu hårdare idag. Även om färre personer har betalningsanmärkningar visar siffrorna att de som har kommentarer i genomsnitt har fler ärenden relaterade till dem.

Män dominerar listorna

En allmän trend i alla landets län är att män dominerar listorna med dåliga betalare. På nationell basis har endast 3,9% av kvinnorna betalningsanmärkningar. För män är siffran 6,7%.

Män i åldersgruppen 24-48 år toppar listorna, följt av män i åldersgruppen 49-66 år.

Lämna ett svar