You are currently viewing Idag publicerar Fair Play Bygg den femte årsrapporten om brottsligheten i byggbranschen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten

Idag publicerar Fair Play Bygg den femte årsrapporten om brottsligheten i byggbranschen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten

Bara under senaste året har 199 av inkomna 205 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har tipsen ökat markant. Den vanligaste brottsmisstanken som når Fair Play Bygg är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft, ofta från tredjeland i kombination med misstanke om människoexploatering.

De arbetare Fair Play Bygg talat med under åren uppger ofta att de rekryteras i hemlandet och lovas arbetstillstånd, fast anställning samt boende i Sverige, väl på plats möter de ofta en annan verklighet. Inte sällan tvingas de arbeta för att betala en uppgiven skuld vilken ofta uppges grundas på resekostnad, boende, anställning, ID06-kort samt arbetskläder.

Fair Play Byggs verksamhet startade den 19 februari 2019 i syfte att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Här hittar du rapporten och kan dessutom anmäla! Fair Play Bygg

Lämna ett svar