You are currently viewing Nysparandet på rekordnivå i Sverige
Photo by maitree rimthong on Pexels.com

Nysparandet på rekordnivå i Sverige

Pandemin verkar ha gjort Svenskarna gott, Totalt uppgick hushållens bruttoförmögenhet till 25.655 miljarder kronor vid utgången av det första kvartalet i år, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med samma tidpunkt i 2020. Största ökningen står aktietillgångarna för, som totalt har stigit med 36,8 procent på ett år.

Det växande intresse för att investera i aktier och fonder, har en gemensam nämnare: pandemin. Bara under det senaste kvartalet var nysparandet 148 miljarder kronor.

Hushållens bruttoförmögenhet:

KV 1 2021: 25.655 miljarder

KV 1 2020: 21.330 miljarder

Förändring: +20,2 procent

Hushållens aktietillgångar:

KV 1 2021: 9.335 miljarder

KV 1 2020: 6.725 miljarder

Förändring: +38,8 procent

Aktietillgångarnas andel av hushållens bruttoförmögenhet:

KV 1 2021: 36,4 procent

KV 1 2020: 31,5 procent

SEB:s sparbarometer mäter hushållens förmögenhet på kvartalsbasis, som i sin tur bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Lämna ett svar