You are currently viewing Så kan du få mer i pension!
Photo by Pixabay on Pexels.com

Så kan du få mer i pension!

Många svenskar skjuter pensionsfrågan framför sig, men det finns stora fördelar med att sluta med det och i god tid sätta sig in i sin egen pension och hur du påverkar att den blir så stor som möjligt. Se över dina alternativ och fundera på vad du vill göra.

Börja alltid med att ta vara på det du har innan du börjar fundera på att spara mera pengar. Att betala 1000 kr per månad i onödiga avgifter och sen ha ett månadssparade på 1000 kr tar ut sig. Då är det bättre att börja med att ta bort de onödiga avgifterna som äter upp 1000 kr per månad helt i onödan, så har du skapat högre pension redan där. 

Här följer tips både för dig som har mycket pengar och redan sparat länge men även för dig som inte börjat spara eller har låg pension. 

Du kan:
1) Se över dina fribrev (avslutade tjänstepensioner) vilket kan ge dig lägre avgifter, bättre avkasting och högre pension
2) Spara privat
3) Arbeta längre
4) Sänka dina kostnader, till exempel genom att amortera av på lån
5) Löneväxla
6) Se till att du får pension av någon annan, till exempel din partner
7) Få bostadstillägg
8) Avstå från försäkringsskydd du kanske inte behöver

Titta igenom listan här ovanför. Tänk på att du kan välja flera alternativ. Eftersom det handlar om att spara på lång sikt kan det vara bra att blanda olika sparformer. Dessutom vet man ju inte vad som kan hända i framtiden.

Hur mycket ska man spara till pension?
Det finns en gammal tumregel som säger att man över tid ska spara tio procent av den lön man får ut efter skatt. Sedan funkar det inte alltid, till exempel när du pluggar, är utan jobb eller har stora utgifter, exempelvis när du har barn.

Exempel:
• 1 000 kronor per månad i 20 år
• Kapitalet vid 65 års ålder: 268 813 kronor.
• Om utbetalningstiden är tio år blir det 2 465 kronor per månad. Utbetalningarna är omräknade till dagens penningvärde och den reala värdeutvecklingen är 2,1 procent per år. Får du istället en högre värdeutveckling blir pensionsbeloppet betydligt högre. 

Olika sätt att få högre pension

1) Fribrev
Vid varje anställnings slut, skapas ett fribrev på den summa arbetsgivaren betalat in i tjänstepension. En tjänsteman samlar i snitt på sig åtta fribrev under sitt arbetsliv eftersom fler och fler byter arbetsplats oftare än förut. Men mindre summor utspridda på flera försäkringsbolag kan ge sämre utdelning.

Har du ordning på alla dina fribrev från tidigare anställningar och hos vilka försäkringsbolag de finns, kan du göra en sammanställning av samtliga genom att inhämta information från vardera försäkringsbolag. Du behöver ta reda på vilka villkor du har i dina fribrev idag och hur du kan förbättra dem. Ta reda på vilka som är flyttbara, vilka årliga avgifter som belastar ditt sparande och vilka fribrev som går att slå ihop. Slutligen behöver du jämföra alternativ och besluta om och var de ska placeras istället. 

Tyvärr är det krångligt och tidskrävande men inte omöjligt för den som vill sköta det själv. Ett enklare sätt är att ta hjälp av ett försäkringsbolag som ser till kundens bästa och erbjuder ett brett fondutbud utan egna fonder för att eliminera partiska rekommendationer och slå ihop de som går till ett sparande.

2) Sparande

ISK , Investeringssparkonto, fråga din bank för mer hjälp.

Så funkar det: Du sparar i till exempel fonder eller aktier. Du får inget avdrag när du sätter in pengarna. Du betalar en schablonskatt på alla dina pengar. När du tar ut pengarna behöver du inte betala skatt på den vinst du eventuellt gjort. Du behöver inte ha pengarna låsta en viss tid. Insättningsgarantin gäller.

(+) En praktisk och billig sparform. Stor flexibilitet när du tar ut pengarna. Låg skatt. Insättningsgarantin gäller.
(-) 
Du kan inte kvitta förluster mot vinster. Skatten på hela kapitalet gäller även om värdet minskar. Schablonskatten gör också att det inte lönar sig att ha det här kontot som ett sparkonto utan du behöver ha en värdeutveckling på ett par procent per år över tid för att det ska vara en bra affär. Passar alltså bäst för aktiefonder, aktier och liknande.

Kapitalförsäkring
Finns hos: Försäkringsbolag och banker, tex Svenska Fribrevsbolaget

Så funkar det: Kapitalförsäkringar liknar ISK. Men här kan du, åtminstone hos vissa bolag, välja om du vill ha pengarna i en traditionell försäkring eller placerade i fonder. Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid ett visst tillfälle, medan andra betalas ut under en längre tid, likt en pension. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna, men du kan även bestämma att utbetalningen av försäkringen ska ske till en förmånstagare under din livstid.

Spara i aktier
Så funkar det: Du sparar i aktier och betalar reavinstskatt på de vinster du gör och drar av för reaförluster.

3) Arbeta längre
Gillar du ditt jobb och orkar du jobba längre upp i åren så är det ett effektivt sätt att höja pensionen. Förutom att du får lön ett år extra så betyder det också att månadsutbetalningen höjs eftersom du tar ut pensionen under en kortare tid, i förhållande till medellivslängden.

4) Amortera dina lån
Om du har lånat pengar så betalar du förutom räntan även av den faktiska skulden. På det sättet minskar summan pengar du lånat, och därmed även räntan.

5) Få din make/makas premiepension
Om du vill ge bort din premiepension ansöker du om det hos Pensionsmyndigheten.
Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, från staten. Det är den del som du själv kan välja placering för. Premiepensionen kallas ibland för PPM.
När du väljer det här alternativet ger du bort den premiepension du kommer att tjäna in i framtiden. Det går inte att ge bort pengar du redan har på ditt konto. För att kunna ge bort premiepensionen måste du vara gift eller registrerad partner.

6) Bostadstillägg för pensionärer
Du ansöker om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.
Bostadstillägg för pensionärer är inget sparande, men absolut en viktig del av inkomsten för den som har låg pension. Bostadstillägget är ett stöd från staten till den som fyllt 65 år och bidrar till att täcka bostadskostnader. Du kan bo i egen fastighet, ha pengar på banken och även ha en pension på uppemot 17 000 kronor i månaden och ändå vara berättigad till bostadstillägg.

7) Avstå från efterlevandeskydd som du kanske inte behöver
Om det här är ett alternativ för dig ska du kontakta det försäkringsbolag där dina pengar finns. Du kan ha tecknat ett efterlevandeskydd för dina tjänstepensioner. Det innebär att dina närmaste får dina pensionspengar om du dör. Men det innebär också att din egen pension minskar. Om dina anhöriga klarar sig ekonomiskt utan dina pengar så kan du säga upp efterlevandeskyddet.

För hjälp eller mer information kontakta Occidens AB

Lämna ett svar