You are currently viewing Ny undersökning: Vartannat småföretag mer digitalt än före pandemin
Photo by Ola Dapo on Pexels.com

Ny undersökning: Vartannat småföretag mer digitalt än före pandemin

Varannan småföretagare använder digitala arbetsverktyg mer nu jämfört med hur de arbetade före coronakrisen, visar en undersökning bland nära 1 500 småföretag som Visma SPCS gjort. Var femte uppger också att de använder molntjänster i större utsträckning nu än för ett år sedan

Under pandemin har vikten av digitaliseringen blivit extra tydlig. Vissa näringar har drabbats hårt av coronakrisen, men många småföretagare med digitala arbetssätt har kunnat verka nästan som vanligt eller snabbt ställa om verksamheten.

Hälften av småföretagen, 49 procent, använder digitala arbetsverktyg mer i sitt företagande nu jämfört med hur de arbetade före coronakrisen. Dessutom har två av tio, 21 procent, fler av sina system i molnet nu än för ett år sedan, enligt Visma Spcs undersökning bland nära 1 500 svenska småföretag. Med molntjänster avses alla former av system som tillhandahålls över internet i stället för att finnas lokalt i en dator.

Trots pandemin blev 2020 ett rekordår sett till antal nystartade företag. Under året registrerades 73 500 företag i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Så många nyregistreringar har aldrig skett under ett enskilt år enligt Bolagsverkets statistik, som sträcker sig till 1984. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. 

Kontakta ossOccidens AB, när du behöver någon som kan och vet…

Lämna ett svar