You are currently viewing Goobit Group – på Nasdaq First North Growth Market

Goobit Group – på Nasdaq First North Growth Market

Goobit Group är inriktade mot blockkedjeteknik och kryptovalutor. Genom sin plattform BTCX (bt.cx) erbjuder bolaget handel i digitala valutor samt övriga tjänster och har gjort så sedan januari 2012. Bolaget tillhandahåller även tjänster inom kryptoväxling och rådgivning. Kunderna är i huvudsak privata aktörer och företag verksamma inom Norden.

Handel med aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, första dag för handel var 5 maj 2021.

First North är en alternativ marknadsplats, där kraven och reglerna inte är lika hårda. Den övervakas av OMX, som bland annat driver Stockholmsbörsen, och godkända rådgivare. De företag som uppfyller inträdeskraven för handel på First North får tillträde till en transparent och likvid marknadsplats. OMX drev tidigare en liknande marknadsplats i Sverige, Nya Marknaden.

Det finns flera svenska bitcoin-börser, se här!

Lämna ett svar