You are currently viewing Vad är ethereum (ETH) och hur hur köper man kryptovalutan?

Vad är ethereum (ETH) och hur hur köper man kryptovalutan?

Vad är ethereum?

Ethereum är en digital plattform som tillhandahåller blockkedjeteknologin som från början etablerades av bitcoin men som ethereum nu har utökat på sin plattform.  Precis som bitcoin är ethereum helt autonom. Plattformen möjliggör för att utveckla decentraliserade programvaror, tex säkerhetsprogram, röstsystem och betalningslösningar på nätet. Ether används för att handla inom ethereums egna nätverk. 

Ethereum lanserades 2015 av Vitalik Buterin ihop med ett flertal medgrundare. Sedan dess har ethereum växt till att bli den näst största kryptovalutan i världen och också bidragit till att bitcoin har fått allt fler konkurrenter. 

Hur fungerar ethereum? 

Precis som bitcoin och andra kryptovalutor håller ethereum en helt öppen och transparent huvudbok. Alla transaktioner som görs med ether registreras och är offentlig. Ethereum erbjuder också utveckling och distribution av decentraliserade programvaror, eller applikationer, sk ”dapps”. Även dessa lagras ihop med register över ethereum-transaktioner. 

Vad är ”dapps”?​

Dapps kallas den decentraliserade applikationen eller programvaran (”open-source software”) som använder sig av blockkedjeteknologi. Till skillnad från traditionella applikationer behöver den inte en mellanhand för att fungera vilket ger användaren en bättre översikt och minskar extra kostnader. 

Smart kontrakt är ett digitalt kontrakt som kontrollerar och säkerställer transaktionen av kryptovalutor eller andra tillgångar inom kryptonätverket. Kontraktet lagras i blockkedjan form av en skriptkod.  Beroende på vad för typ av kontrakt du behöver genererar Ethereum Virtual Machine (EVM) det kontrakt du behöver för din transaktion. När kontraktet har implementerats i blockkedjan funkar det som ett självgående datorprogram. Kontraktet utför det som är programmerat, helt transparent, utan avbrott eller påverkan från tredje part. 

Är ethereum en kryptovaluta?​

Ethereum är namnet på den digitala plattformen och ether är kryptovalutan som handlas med inom plattformen. Dock refererar man ofta till kryptovalutan som ethereum.

Vad är skillnaden mellan ethereum och bitcoin?

Som vi tidigare har nämnt liknar ethereum och bitcoins blockkedjeteknologi varandra. Dock finns det en stor skillnad mellan de två när det gäller deras syfte och kapacitet. Bitcoin använder endast en typ av blockkedjeteknologi. Det är ett elektroniskt valutasystem som möjliggör betalning online med bitcoin. Ethereums blockkedja ser även den till att betalningarna med valutan genomförs men plattformen ser också till att programmeringskoden för en rad olika decentraliserade programmen fortgår.

Ethereum möjliggör för utvecklarna att samla in kapital till sin applikation. Ethereum kan också skapa avtal och söka anslag från allmänheten. 


Det finns bara ett bestämt antal bitcoin tillgängliga, 21 miljoner för att var exakt. Ethereums utgåva är begränsad till 18 miljoner Ether per år vilket motsvarar 25% av den ursprungliga försörjningen. Den absoluta utgivningen är fast men den relativa inflationen minskar varje år.

Att ta fram bitcoin kallas för ”mining”, en dator utvinner bitcoin. Ethereum går inte att minera, istället för att utvinna ethereum betalas man i ether för sitt arbete i blockkedjan. Man sätter en kostnad på själva transaktionen – ethereum kallar det för ”gas”. Kostnaden för transaktionen beror på hur stor bandbredd som går åt, hur mycket lagringsutrymme som krävs och hur komplex själva transaktionen är.

Du kan köpa Ether (ETH) på både Binance och Coinbase. Sugen på lite Ethereum-merchandise eller annan cryptomerch?

Behöver du hjälp, tveka inte att kontakta Occidens AB

Lämna ett svar