You are currently viewing Go Blockchain Fund: AIFM Groups nya fond med första handelsdag idag.

Go Blockchain Fund: AIFM Groups nya fond med första handelsdag idag.

Idag lanseras AIFM Groups nya fond Go Blockchain Fund, Sveriges första värdepappersfond med särskilt fokus på blockchain-teknik. Fonden är från och med idag tillgänglig hos Avanza och kommer inom några dagar även att bli tillgänglig hos Nordnet, SAVR, Fondo m.fl.

Teamet bakom Go Blockchain ser att ekosystemet kring blockchain utgör en av de mest djupgående och långsiktiga investeringsmöjligheterna på marknaden idag. Analytiker bedömer att investeringar i blockchain-teknik kommer att överträffa 16 miljarder dollar 2023. Blockchain är fortfarande i sin linda, och teamet bakom fonden är övertygade om att det kommer att ha en mycket omfattande påverkan på de flesta branscher.

Fonden är en UCITS-fond vars syfte är att ge investerare en exponering mot de möjligheter som uppstår med den nya teknologin. Portföljen kommer att bestå av globala värdepapper emitterade av företag som direkt eller indirekt är involverade i utvecklingen av blockchain.

”Vi i teamet bakom Go Blockchain är otroligt glada över att idag lansera vår nya fond. När vi skapade den här fonden så var det inte bara de finansiella möjligheterna som låg i fokus. Vi ville skapa en rörelse – något mer än bara en portfölj. Vi ville samla människor som delar tron om att blockchain-teknologi kan och kommer att förändra världen”, säger Sami Rusani, portföljförvaltare av Go Blockchain.

Läs mer om fonden och dess investeringsfilosofi på www.goblockchain.se

Lämna ett svar