You are currently viewing Antalet konkurser i Norden är tillbaka på prepandemiska nivåer – men osäkerhet råder i vissa branscher
Photo by Mihis Alex on Pexels.com

Antalet konkurser i Norden är tillbaka på prepandemiska nivåer – men osäkerhet råder i vissa branscher

Ny statistik från Enento Group och Experian visar på en fortsatt trend av minskat antal konkurser i Norden under första kvartalet av 2021. Enligt statistiken förutspås ingen ny våg av konkurser drabba de nordiska länderna. Det enda undantaget är Danmark där konkurserna ökat med 142% jämfört med samma period 2020.

Enento Group och Experian har analyserat och sammanfattat konkurserna under det första kvartalet 2021 i Danmark, Norge, Finland och Sverige. För att tydligt kunna se pandemins påföljder har data från det första kvartalet i år jämförts med data från samma period 2020, samt 2019. Med undantag för Danmark visar resultatet på en liknande trend för samtliga nordiska länder – antalet konkurser fortsätter att minska.

Den nordiska ekonomin fortsätter att återhämta sig. Det är tydligt att krispolitiken lyckats med uppgiften att stabilisera ekonomiska och finansiella system. En ytterligare anledning till de positiva kurvorna är det faktum att de branscher där antal konkurser ökade som mest förra året står för en väldigt liten del av den totala ekonomin. I Sverige ser vi nu hur både aktie- och bostadsmarknaden slår nya rekord. Arbetslösheten som förra året ökade kraftigt har nu minskat något. Även i Finland, där tillväxten sjönk rejält under andra kvartalet av 2020, kan vi se att ekonomin börjat återhämta sig, säger Jukka Ruuska, VD på Enento Group – den nordiska koncernen där finska Asiakastieto och svenska UC ingår.

I Danmark och Norge har en nedstängning av samhället haft stor inverkan på den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten. Ekonomin sjönk med 3,3% i Danmark under 2020 och minskningen av den ekonomiska tillväxten uppgick till 0,8% i Norge. Arbetslösheten har ökat med 1% i båda länderna, och uppgick till 4,4% i Danmark respektive 5% i Norge. BNP-tillväxten har relativt sett haft en positivare utveckling i Norden än i många andra europeiska länder. Det höga antal konkurser vi nu kan se i statistiken från Danmark beror främst på förseningar i handläggningsprocesser.” säger Bo Rasmussen, Experian Nordiska CCO.

Lämna ett svar