You are currently viewing Läget i ekonomin allvarligt men stabilt
Photo by energepic.com on Pexels.com

Läget i ekonomin allvarligt men stabilt

Uppgifter från inkassobolagen tyder på att den ekonomiska krisen inte har blivit lika hård som befarat. Hushållens betalningsförmåga bedöms nu ligga på ungefär samma nivå idag som för tre månader sedan. Det visar en undersökning bland Sveriges inkassoföretag som genomförts av branschorganisationen Svensk Inkasso.

Läget i ekonomin allvarligt men stabilt

Efter en sommar och höst med varsel och stigande arbetslöshet är det många som fått mindre pengar i plånboken. De sämre ekonomiska förutsättningarna har märkts tydligt hos inkassobolagen som sedan i våras rapporterat att hushållen fått det allt svårare att betala sina skulder i tid och att antalet inkassoärenden samtidigt har ökat.

Men när inkassobolagens siffror från det tredje kvartal summeras, visar det sig att den negativa utvecklingen nu är bruten och att antalet inkassoärenden var lägre än befarat.

-Inför tredje kvartalet trodde många på ett ökat antal inkassoärenden men det verkliga utfallet är att för de allra flesta bolag så ligger antalet på ungefär samma nivå. Det är förstås positivt och kan tyda på att krisen inte slagit lika hårt på privatekonomin som befarat, säger Fredrik Engström som är ordförande på Svensk Inkasso.

Lämna ett svar