You are currently viewing Redovisa och betala moms

Redovisa och betala moms

Momsen ska redovisas till Skatteverket och antingen ska du betala eller få tillbaka momspengar. Mindre företag redovisar oftast momsen en gång per kvartal. Du skickar enklast in din momsdeklaration med e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

Du hämtar uppgifterna som ska lämnas i momsdeklarationen från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

Mellanskillnaden mellan utgående moms och ingående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar.

Lämna ett svar